Maturitní zkouška – přihlášky

Datum: 
02.12.2019 09:00

Přihlášky k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období 2020 je nutné předat vedení školy nejpozději 2. prosince 2019.