Základní informace o přijetí

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatoři na Školském portálu Pardubického kraje: www.klickevzdelani.cz

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/2021   [pdf]

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/22

Jednotná kritéria pro uchazeče   [pdf]

Doplňující informace k přijímací zkoušce  [pdf]