Pecháčková Ivana - výukové materiály

Název materiálu Stručný popis Předmět Ročník
IV. termín odevzdávání učebnic z OV odevzdávání učebnic z OV Ov 4.A
III. odevzdávání učebnic z OV termín odevzdání učebnic z OV Sv 3.A
II. odevzdávání učebnic z OV termíny odevzdávání učebnic Ov 2.A
1. C Inflace studijní materiál Zsv 1.C
II. A Význam, obsah právních vztahů, obsah smluv studijní materiál Ov 2.A
IV. A Základní principy volby povolání studijní materiál Ov 4.A
III. A - Daně - studijní materiál Saně - studijní materiál Ov 3.A
2. C Občanské právo - studijní materiál Občanské právo - studijní materiál Zsv 2.C
IV. A Trh práce - studijní materiál studijní materiál Ov 4.A
4. C upozornění klasifikace ZSV upozornění Zsv 4.C
8. A ZSV klasifikace upozornění upozornění na klasifikaci Zsv 8.A
III. A Státní rozpočet - výukový materiál výukový materiál Ov 3.A
2. C Studijní materiály Trestní právo studijní materiál Zsv 2.C
Peníze a bankovní soustava. Cenné papíry. IV.A Studijní materiál. V budoucnu z toho budeme psát test. Pěknývečer. Ov 4.A
Splátkový prodej,leasing III.A. studijní materiál Ov 3.A
Státní moc - projekt II. A projekt (samostatná práce) Ov 2.A