Kohút Jan - výukové materiály

Název materiálu Stručný popis Předmět Ročník
Domácí práce M 6.A opakování M 6.A
Domácí práce F střídavý proud F 3.C, 7.A
Info matematika 6.A klasifikace 2. pololetí M 6.A
Info fyzika 4.A klasifikace 2. pololetí F 4.A
Info fyzika 3.C, 7.A klasifikace 2. pololetí F 3.C, 7.A
Info fyzika 4.C, 8.A klasifikace 2. pololetí F 4.C, 8.A
Domácí práce F Střídavý proud F 3.C, 7.A
Domácí práce M Posloupnosti M 6.A
Domácí práce F Sluneční soustava F 4.A
Info matematika 8.A uzavření pololetí M 8.A
Info fyzika 4.C, 8.A uzavření pololetí F 4.C, 8.A
Domácí práce M goniometrie M 6.A
Domácí práce Mac užití určitého integrálu Mac 4.C, 8.A
Domácí práce určitý integrál Mac 4.C, 8.A
Domácí práce substituční metoda Mac 4.C, 8.A
Domácí práce atomová fyzika Fys 4.C, 8.A
Domácí práce dualismus vlna – částice Fys 4.C, 8.A
Domácí práce Mac určitý integrál Mac 4.C, 8.A
Domácí práce M určitý integrál M 8.A
Domácí práce F atomová fyzika Fys 4.C, 8.A
Domácí práce F atomová fyzika F 4.C, 8.A
Domácí práce F nestacionární mg pole F 3.C, 7.A
Domácí práce F jaderná fyzika F 4.A
Domácí práce jaderná fyzika Fys 4.C, 8.A
Domácí práce Mac neurčitý integrál Mac 4.C, 8.A
Domácí práce M neurčitý integrál M 8.A
Domácí práce Fys fotoelektrický jev, de Broglieho hypotéza Fys 4.C, 8.A
Domácí práce F fotoelektrický jev F 4.C, 8.A
Domácí práce F stacionární mg pole F 3.C, 7.A
Domácí práce M grafy sinx, cosx, funkce tgx, cotgx M 6.A
Domácí práce F optika F 4.A