Zobrazení pololetního hodnocení žáka v systému Bakaláři

V souladu s pokyny MŠMT může škola 28. ledna 2021 sdělit hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 pouze elektronickou formou. Zde máte návod, jak si zobrazit toto hodnocení v aplikaci Bakaláři.
 

Návod  [pdf]