Poldauf Petr - výukové materiály

Název materiálu Stručný popis Předmět Ročník
Domácí práce 8 - Berufe - do 29.5.2020 Berufe - slovní zásoba Nj 1.C
Domácí práce 8 - Aufsatz - do 29.5.2020 Unser Leben zur Corona-Zeit Nj 7.A
Domácí práce 7 - Beim Arzt - do 15.5.2020 In der Sprechstunde - do 15.5.2020 Nj 7.A
Domácí práce 7 - Shrnutí: do 15.5.2020 Shrnutí: předložky a číslovky řadové - do 15.5.2020 Nj 1.C
Domácí práce 6 - Ordnungszahlen - do 27.4.2020 Řadové číslovky- tvoření, příklady - do 27.4.2020 Nj 1.C
Domácí práce 6 Gute Besserung - do 27.4.2020 Gesundheit, Krankheit, Rezept Nj 7.A
Domácí práce 5 - Předložky se 3. a 4. p. - do 20.4.2020 Shrnutí předložek se 3.a 4.p s příklady - do 20.4.2020 Nj 1.C
Domácí práce 5 - Gute Besserung - do 17.4.2020 L 8 Wortschatz - do 17.4.2020 Nj 7.A
Domácí práce 4 Orientierung Orientierung - Haus do 10.4.2020 Nj 1.C
Domácí práce 4 - Aktuelles über die Schweiz- do 10.4.2020 Uebersetzen Sie Nj 7.A
Domácí práce 3 Tagesablauf Tagesablauf, Uebersetzung Nj 1.C
Domácí práce 3 Essen, Quiz Essen - Wortschatz, Quiz - deutsprachige Länder Nj 7.A
Domácí práce 2 Rektion der Verben, Wortschatz zumThema Essen Rektion der Verben, Wortschatz zumThema Essen Nj 7.A
Domácí práce 2 - Silná slovesa, předpony, imperativ Nj 1.C
Domácí práce 1 Nj 1.C
Domácí práce 1 Nj 7.A