Zahálková Dana - výukové materiály

Název materiálu Stručný popis Předmět Ročník
Matematická olympiáda kvarta zadání MO, kategorie Z9 Fmp 4.A
15. laboratorní práce Voltampérová charakteristika spotřebičů Fzc 3.C, 7.A
23. laboratorní práce Činnost transformátoru Fzc 3.C, 7.A
22. laboratorní práce Kapacita kondenzátoru v obvodu střídavého proudu Fzc 3.C, 7.A
21. laboratorní práce Indukčnost cívky Fzc 3.C, 7.A
20. laboratorní práce Určení Faradayovy konstanty Fzc 3.C, 7.A
19. laboratorní práce Vedení elektrického proudu v elektrolytu Fzc 3.C, 7.A
18. laboratorní práce Zatěžovací charakteristika zdroje Fzc 3.C, 7.A
17. LABORATORNÍ PRÁCE Kapacita kondenzátoru Fzc 3.C, 7.A
14. laboratorní práce Určení setrvačné hmotnosti pomocí mechanického oscilátoru Fzc 3.C, 7.A
13. laboratorní práce Perioda kyvadla Fzc 3.C, 7.A
12. laboratorní práce Hookův zákon Fzc 3.C, 7.A
11. laboratorní práce Určení měrného skupenského tepla tání ledu Fzc 3.C, 7.A
10. laboratorní práce Povrchové napětí vody, kapilární jevy Fzc 3.C, 7.A
9. laboratorní práce Určení průměru molekuly olejové Fzc 3.C, 7.A
8. laboratorní práce Určení měrné tepelné kapacity kalorimetru Fzc 3.C, 7.A
7. laboratorní práce Studium přeměn energií Fzc 3.C, 7.A
5. laboratorní práce Moment síly (zdroj:http://old.gypce.cz/files/kabinet_FY/Moment%20sily.pdf) Fzc 3.C, 7.A
4. laboratorní práce Rovnováha na páce Fzc 3.C, 7.A
3. laboratorní práce Měření součinitele smykového tření Fzc 3.C, 7.A
2. laboratorní práce Měření hustoty pomocí Archimédova zákona Fzc 3.C, 7.A
1. laboratorní práce Měření hustoty látky Fzc 3.C, 7.A
6. laboratorní práce Měření zrychlení tělesa na nakloněné rovině Fzc 3.C, 7.A