Výukové materiály

Název materiálu Stručný popis Předmět Ročník
Fyzikální olympiáda V.A, 1.C Zadání domácího kola fyzikální olympiády kategorie D F 1.C, 5.A
Fyzikální olympiáda kvarta Zadání domácího kola fyzikální olympiády kategorie EF F 4.A
Dobrovolný domácí úkol z optiky přímočaré šíření světla, zákon odrazu F 4.A
sady příkladů 4. C Vybrané příklady středoškolské matematiky Mac 4.C
Poznávačka Lesní hmyz - poznávačka Bi 1.A
15. laboratorní práce Voltampérová charakteristika spotřebičů Fzc 3.C, 7.A
23. laboratorní práce Činnost transformátoru Fzc 3.C, 7.A
22. laboratorní práce Kapacita kondenzátoru v obvodu střídavého proudu Fzc 3.C, 7.A
21. laboratorní práce Indukčnost cívky Fzc 3.C, 7.A
20. laboratorní práce Určení Faradayovy konstanty Fzc 3.C, 7.A
19. laboratorní práce Vedení elektrického proudu v elektrolytu Fzc 3.C, 7.A
18. laboratorní práce Zatěžovací charakteristika zdroje Fzc 3.C, 7.A
17. LABORATORNÍ PRÁCE Kapacita kondenzátoru Fzc 3.C, 7.A
14. laboratorní práce Určení setrvačné hmotnosti pomocí mechanického oscilátoru Fzc 3.C, 7.A
13. laboratorní práce Perioda kyvadla Fzc 3.C, 7.A
12. laboratorní práce Hookův zákon Fzc 3.C, 7.A
11. laboratorní práce Určení měrného skupenského tepla tání ledu Fzc 3.C, 7.A
Počítačová grafika_01 Základy počítačové grafiky (rastrová a vektorová grafika, pixel, proces rasterizace, vektorizace...) It 4.A
10. laboratorní práce Povrchové napětí vody, kapilární jevy Fzc 3.C, 7.A
9. laboratorní práce Určení průměru molekuly olejové Fzc 3.C, 7.A
8. laboratorní práce Určení měrné tepelné kapacity kalorimetru Fzc 3.C, 7.A
7. laboratorní práce Studium přeměn energií Fzc 3.C, 7.A
5. laboratorní práce Moment síly (zdroj:http://old.gypce.cz/files/kabinet_FY/Moment%20sily.pdf) Fzc 3.C, 7.A
4. laboratorní práce Rovnováha na páce Fzc 3.C, 7.A
3. laboratorní práce Měření součinitele smykového tření Fzc 3.C, 7.A
2. laboratorní práce Měření hustoty pomocí Archimédova zákona Fzc 3.C, 7.A
1. laboratorní práce Měření hustoty látky Fzc 3.C, 7.A
Its_02_Fotografický objektiv Schéma a funkce fotografického objektivu Its 3.C, 7.A
6. laboratorní práce Měření zrychlení tělesa na nakloněné rovině Fzc 3.C, 7.A
Its_01_Digitální fotoaparát Popis digitálního fotoaparátu Its 3.C, 7.A