Vašinová Eva - výukové materiály

Název materiálu Stručný popis Předmět Ročník
Dějepis - opakování Dějepis - klasifikace D 7.A
Dějepis - opakování Dějepis - klasifikace D 3.C
Dějepis Starověký Řím - konec republiky, začátek císařství D 1.C
Český jazyk Hodnocení úkolu Čj 7.A
Dějepis Svět po 2. světové válce - další pokračování D 7.A
Dějepis Svět po 2. světové válce -další pokračování D 3.C
ČJ - domácí práce - literatura Četba - domácí úkol Čj 7.A
Český jazyk Domácí úkol - literatura Čj 6.A
Český jazyk Psychologická próza - J. Havlíček, J. Glazarová Čj 7.A
Dějepis Svět po 2. světové válce -další pokračování D 7.A
Dějepis Svět po 2. světové válce -další pokračování D 3.C
Dějepis Starověký Řím - doba republiky - další pokračování D 1.C
Český jazyk Naturalismus v české literatuře Čj 6.A
Český jazyk Česká próza v 1. pol. 20. století - I. Olbracht, M. Pujmanová Čj 7.A
Dějepis Svět po 2. světové válce - pokračování D 7.A
Dějepis Svět po 2. světové válce - pokračování D 3.C
Maturita ČJ Pokyny pro maturanty Čj 8.A
Maturita ČJ Pokyny pro maturanty Čj 4.C
Český jazyk České realistické drama Čj 6.A
Dějepis Krize římské republiky D 1.C
ČJ -domácí práce - literatura Vladislav Vančura Čj 7.A
Maturita ČJ Informace pro další období Čj 8.A
Maturita ČJ Informace pro další období Čj 4.C
Dějepis Svět po 2. světové válce D 7.A
Dějepis Svět po 2. světové válce D 3.C
Český jazyk Informace ke klasifikaci, další úkol a zadání Čj 6.A
Maturita ČJ Domácí úkol Čj 4.C
Maturita ČJ Domácí úkol Čj 8.A
Dějepis Starověký Řím - punské války D 1.C
Český jazyk Česká próza v 1. pol. 20. století - K. Poláček, E. Bass Čj 7.A
Český jazyk DÚ - hodnocení Čj 6.A
Dějepis Konec 2. světové války - filmy D 7.A
Dějepis Konec 2. světové války - filmy D 3.C
Český jazyk Neodevzdaný úkol ČJ Čj 6.A
Úkol ČJ Termín odevzdání úkolu Čj 6.A
Dějepis Starověký Řim - republika D 1.C
Náhradní práce AJ2 (H.Svobodová) Mat.topics-speaking:Prague (+ připomínám dom.písemnou práci My town-jen pro ty, kt.neodevzdali) Aj 8.A
Náhradní práce AJ2 (H.Svobodová) Speaking:Mat.topics -Czech Republic Aj 8.A
Náhradní práce AJ2 (H.Svobodová) Maturita topics -speaking(Czech cuisine) Aj 8.A
Náhradní práce AJ2 (H.Svobodová) Sample maturita dialogues: Restaurants, Family - celebrations Aj 8.A
Náhradní práce AJ2 (H.Svobodová) Kontrola domácí práce WB 6A,6B Aj 8.A
Náhradní práce AJ2 (H.Svobodová) Kontrola domácí práce WB 6A,6B Aj 8.A
Literatura Karel Čapek Čj 7.A
Maturita ČJ Úkol pro všechny Čj 8.A
Maturita ČJ Úkol pro všechny Čj 4.C
Český jazyk Česká realistická literatura Čj 6.A
Dějepis Konec války u nás D 7.A
Dějepis Konec války u nás D 3.C
Dějepis Starověký Řim D 1.C
náhradní práce AJ2 (H.Svobodová) Dialogue practice + use the following pages to do more Maturita practice: www.helpforenglish.cz, www.novyamos.cz Aj 8.A
Náhradní práce AJ2 (H.Svobodová) Sample dialogues + continue with grammar, SB,p.140+141 6.A, 6.B - explanation+exercises(Reported speech, Passive), WB, p.54,55,57,58 Aj 8.A
Český jazyk Úkol na tento týden a několik informací Čj 7.A
Maturita ČJ Rým a rytmus Čj 8.A
Maturita ČJ Rým a rytmus Čj 4.C
Český jazyk Slohový úkol Čj 6.A
Dějepis Filmový úkol D 7.A
Dějepis Filmový úkol D 3.C
Dějepis Film Troja D 1.C
Samostatná práce - AJ2 (H.Svobodová) Zadání domácí písemné práce - My town Aj 8.A
ČJ -domácí práce - mluvnice Nauka o textu Čj 7.A
Procvičování k maturitě - AJ2 (H.Svobodová) Additional exercises - social problems Aj 8.A
Procvičování k maturitě - AJ2 (H.Svobodová) Additional exercises - mass media Aj 8.A
Procvičování k maturitě - AJ2 (H.Svobodová) Additional exercises - environment Aj 8.A
Procvičování k maturitě - 8.A - AJ 2(H.Svobodová) Try to describe all the people in the picture as best as you can, use the strategies+materials from the lessons. Aj 8.A
Maturita ČJ Termín odevzdání seznamu četby k maturitě Čj 8.A
Maturita ČJ Termín odevzdání seznamu četby k maturitě Čj 4.C
Český jazyk Administrativní styl Čj 6.A
Dějepis Protektorát Čechy a Morava D 7.A
Dějepis Protektorát Čechy a Morava D 3.C
Starověké Řecko Makedonská nadvláda, helénistické státy D 1.C
Česká poezie 1. pol. 20. století Ukázky z české poezie 1. pol. 20. století Čj 7.A
Maturita ČJ Rozbor neuměleckého textu Čj 8.A
Maturita ČJ Rozbor neuměleckého textu Čj 4.C
Maturita ČJ Ukázka rozboru neuměleckého textu Čj 8.A
Maturita ČJ Ukázka rozboru neuměleckého textu Čj 4.C
Maturita ČJ Pokyny k rozboru neuměleckého textu Čj 8.A
Maturita ČJ Pokyny k rozboru neuměleckého textu Čj 4.C
Česká literatura 19. století Ruchovci a lumírovci Čj 6.A
Dějepis ČSR na konci 30. let 20. století (před 2. světovou válkou) D 7.A
Dějepis ČSR na konci 30. let 20. století (před 2. světovou válkou) D 3.C
Maturita ČJ Nejčastěji zadávané slohové útvary Čj 8.A
Maturita ČJ Nejčastěji zadávané slohové útvary Čj 4.C
Starověké Řecko SŘ - klasické období D 1.C
Český jazyk - pokyny pro maturanty Funkční styly, slohové postupy a útvary Čj 4.C
Český jazyk - pokyny pro maturanty Funkční styly, slohové postupy a útvary Čj 8.A
ČJ -domácí práce - literatura Česká poezie 1. pol. 20. století Čj 7.A
Český jazyk - pokyny pro maturanty Literatura Čj 8.A
Český jazyk - pokyny pro maturanty Literatura Čj 4.C