Tomšová Václava - výukové materiály

Název materiálu Stručný popis Předmět Ročník
VV Odevzdání práce Vv 6.A
VV Odevzdání práce Vv 5.A
VV Odevzdání práce Vv 4.A
VV Odevzdání práce Vv 2.A
VV Odevzdání práce Vv 1.A
Fj recept - písemně i ústně Fj 7.A
Fj úkoly z FJ - poslech a doplnění tabulky Fj 7.A
Fj úkoly z FJ - poslech dialogů a jeden vytvořit Fj 7.A
Fj cvičení na předmět přímý Fj 7.A
Fj test na poslední gramatické jevy Fj 8.A
Fj úkoly z FJ - analyse des textes au sujet des fetes + présentation orale Fj 7.A
Mozaika ještě jednou přijďte si vyzvednout Vv 5.A
Fj cvičení na spojky Fj 8.A
Fj úkoly z FJ - slovesa a poslech Fj 7.A
Fj cvičení na podmínkové věty Fj 8.A
Fj úkoly Fj - přeložit 2 stránky a napsat zprávu Fj 7.A
VV abstrakce Vv 6.A
VV mozaika Vv 5.A
Fj úkol přes velikonoce Fj 7.A
Fj - cvičení do 6.4. Fj 8.A
Nahrávka Fj 7.A
VV úkol pro padělatele obrazů Vv 4.A
Fj vysvětlení pravidla : dvě zájmena Fj 8.A
Fj - k opravě cvičení ze cvičebnice Fj 7.A
Arabeska nakreslete doma Vv 1.A
Fj úkoly z FJ - kompozice a gramatická cvičení Fj 8.A
Fj úkoly z FJ - slovesa a rozhovor Fj 7.A
Čím bych chtěl být Vv 2.A