Výchovný poradce

Výchovný poradce působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb pro žáky, rodiče a pedagogy. Věnuje se zejména problematice kariérového poradenství, ověřuje a potvrzuje správnost údajů na přihláškách ke studiu na vysoké či jiné škole. Společně s vedením školy, rodiči a jinými institucemi řeší výchovné problémy a eviduje jejich výskyt. Dále se zaměřuje na proces integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace nadaných). V neposlední řadě se věnuje metodické podpoře učitelů a zajišťuje krizovou intervenci.
 
Výchovný poradce úzce spolupracuje se školním metodikem prevence a ostatními pedagogickými pracovníky v rámci prevence nežádoucích jevů.
 
Konzultační hodiny VP
pondělí 13.45 - 14.30h
úterý 9.55 - 10.15h
čtvrtek 9.00 - 9.55h
pátek 9.00 - 9.10h
nebo kdykoli po dohodě
 
Mgr. Ondřej Limberský, mail: o.limbersky@gmail.com
kabinet zeměpisu č. 107