Výdej obědů na VOŠ a SŠT Česká Třebová

Výdej obědů pro veřejnost a žáky bude s platností od 14. října umožněn v době od 11.15 do 12.15 v prostoru před vstupem do jídelny v budově Skalka, a to pouze do jídlonosičů a menuboxů. Oběd je nutné objednat dopředu.

Současně žádáme o dodržování základních hygienických pravidel (nošení roušky a dezinfekci rukou při vstupu do budovy, dodržování rozestupů a omezení shromažďování osob).

Organizační opatření č. 4/2020 k výdeji obědů ve školní jídelně od 14. října 2020 do odvolání