Volné dny 21. a 22. prosince 2020

MŠMT stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že v tyto dny není povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.