Kraje pro bezpečný internet

Projekt krajů na téma bezpečného používání It, nabízí e-learningové kurzy i soutěžní kvíz pro studenty. 

V současné době probíhá již sedmý ročník tohoto projektu. Jeho účelem je upozorňovat veřejnost a zejména žáky základních a středních škol na skrytá nebezpečí spojená s používáním počítačů, tabletů a chytrých mobilních telefonů a cestou prevence toto nebezpečí minimalizovat. Kurzy jsou doplněny o soutěžní kvíz. Soutěž probíhá do 31. března 2021.

Bližší informace na webu projektu www.kpbi.cz.

E-learningové kurzy pro studenty a přihlášení do soutěžního kvízu: Kurz pro děti a studenty

Pravidla soutěže  [pdf]